Verkoopsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden Kastenexpertonline.be

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Interieur Bekaert bv, Drieslaan 60, 8560 Gullegem, België
E-mailadres: info@kastenexpertonline.be

Telefoonnummer: +32 (0) 470 68 25 74
Ondernemingsnummer: BE 0442.625.351

Artikel 2 Overeenkomst
 1. Deze algemene bepalingen regelen het juridische kader voor het gebruik van de website kastenexpertonline.be en de via deze weg afgesloten contractuele verbintenissen tussen de koper en de verkoper.
Artikel 3 Aanbod
 1. Alle afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe beelden.
 2. Kastenexpertonline.be garandeert niet dat de website geen fouten bevat in de prijsaanduiding, productomschrijving en eventueel samengestelde onderdelen. We behouden het recht uw bestelling eenzijdig te annuleren of aan te passen naar de correcte prijs.
 3. De goederen worden uitsluitend voor huishoudelijk gebruikelijke hoeveelheden geproduceerd en geleverd.
Artikel 4 Bestelling
 1. Enkel volwassen personen (vanaf 18 jaar) kunnen een bestelling plaatsen.
 2. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de verkoopsvoorwaarden.
 3. Kastenexpertonline.be bevestigt je bestelling op elektronische wijze.
 4. Buitenlandse bestellingen worden enkel uitgevoerd onder de betalings- en leveringsvoorwaarden die gelden in het land van waaruit wordt geleverd.
Artikel 5 Prijs
 1. Geldig is steeds de actuele prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en leveringskosten.
 2. Voor bestellingen in het buitenland kunnen in bepaalde gevallen verzendkosten bovenop de aankoopprijs gerekend worden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de orderbevestiging. Wanneer hierover geen direct akkoord is geniet u het recht zich definitief van de aankoop te ontbinden.
Artikel 6 Betaling
 1. Kastenexpertonline.be aanvaardt uitsluitend betalingen via de betaalmodule op onze website.
 2. Transactiegegevens worden beveiligd en versleuteld met SSL technologie.
 3. De aankoop is pas definitief nadat de betaling ontvangen werd.
Artikel 7 Levering
 1. Indien niet anders overeengekomen vindt de levering plaats aan het door de besteller aangegeven leveringsadres.
 2. Op het leveringsadres is er toegang, mogelijkheid tot draaien en keren van een vrachtwagen.
 3. U dient aanwezig te zijn om de levering te bevestigen.
 4. Leverdatum en -uur worden voorafgaand vastgelegd.
 5. Leveringen vinden plaats tot aan de trottoirrand of voordeur.
 6. Wanneer de goederen niet beschermd staan kunnen deze aan de binnenzijde van de voordeur geplaatst worden. Bij het overschrijden van de lostijd van 15 minuten worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 7. De geleverde goederen dienen plat gestapeld te worden tot de plaatsing van de kast.
 8. Kastenexpertonline.be levert enkel in België, Nederland en Luxemburg. Een leveringsadres in een ander land kan eenzijdig geweigerd worden.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom van de geleverde goederen gaat pas met de volledige nakoming van alle vorderingen van de verkoper over op de klant.
Artikel 9 Herroepingsrecht
 1. Kastenexpertonline.be levert uitsluitend waren die op basis van specificaties van de klant worden geproduceerd en afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de klant. Daarom bestaat er op grond van artikel 7 : 46d lid 4 Burgerlijk Wetboek geen recht op herroeping.
Artikel 10 Overmacht
 1. Kastenexpertonline.be kan de overeenkomst definitief beëindigen wegens overmacht als gevolg evan omstandigheden die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk belemmeren.
Artikel 11 Garantie & aansprakelijkheid
 1. De klant heeft recht op herstel van de geleverde goederen die één of meerdere gebreken vertonen waarvoor kastenexpertonline.be aansprakelijk is.
 2. U dient te bewijzen dat de gebreken een direct gevolg zijn van het transport.
 3. Geleverde goederen met gebreken dienen vastgesteld te worden in het bijzijn van de chauffeur.
 4. Beschadigingen dienen vermeld te worden op de vrachtbrief en schriftelijk bevestigd te worden binnen 48 uur.
 5. De klant heeft uitsluitend recht op een terugbetaling als de gebreken vastgesteld en erkend zijn door kastenexpertonline.be
 6. Kastenexpertonline.be geeft een wettelijke garantietermijn van 2 jaar.
 7. De garantie is enkel van toepassing bij een volledige en tijdige betaling van het totaal bedrag van de geplaatste bestelling.
 8. Als de kast niet stabiel of niet volledig vast staat bent u verantwoordelijk om extra muurbevestigingen te voorzien.
 9. De kast dient zich steeds te bevinden in een op kamertemperatuur onderhouden ruimte.
Artikel 12 Klachten
 1. We trachten klachten van om het even welke aard binnen 7 dagen te vervolgen.
 2. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing bij klachten.
 3. Enkel de Belgische rechtbank te Kortrijk is bevoegd.
 4. Internationale klachten volgen De Belgische Wet.